คลังภาพและวิดีโอ โครงการเครือข่ายโรงเรียนวันสุข

 

      
 

วีดีโอ

       
โครงการโรงเรียนเรา บ้านฉัน ร่วมกัน จัดการขยะ   กิจกรรมเรียนรู้สู่การทำน้ำหมักชีวภาพ โครงการโรงเรียนเรา บ้านฉัน ร่วมกันจัดการขยะ   8โมงเช้าข่าว11 ศิลปะวรรณกรรมศึกษาวิถีวัฒนธรรมชุมชน   More...
             

 

รูปภาพ

       
บทเรียนวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงความจริง โครงการเรียนรู้สุขในวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงลุ่นน้ำสาละวิน ห้องเรียนวิจัยแห่งลุ่มน้ำสาละวิน โรงเรียนวันสุข   เวทีเตรียมความพร้อม โครงการเครือข่ายโรงเรียนวันสุข 16 โครงการย่อย ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร์   โรงเรียนวันสุข 1 (ฮักแพงร่วมใจ ลดใช้สารเคมี) กระบวนการเรียนรู้สู่ภาวะทางปัญญา โครงการฮักแพงร่วมใจ ลดใช้สารเคมี    
             
       
ค่ายเรียนรู้ร่วมกัน "ฮักเเพงร่วมใจลดใช้สารเคมี"   โครงการห้องเรียนจิตอาสา   โครงการรู้สุขในวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง   More...

 

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306