จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ "โรงเรียนเราบ้านฉันร่วมกันจัดการขยะ"
โดย โรงเรียนบ้านคลองแขยง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : น.ส.สุภัตตรา บรรเทา (คูน )

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)