จังหวัดยโสธร

โครงการ "เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข"
โดย แหล่งเรียนแสงตะวัน ร่วมกับโรงเรียนบ้านกุดแดง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายโกเมศ มาสขาว ( เสือ )

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)